Giỏ hàng: (0)

Quý khách đang xem trang web chính thức duy nhất của KDK tại Việt Nam


Quý khách đang xem trang web chính thức duy nhất của KDK tại Việt Nam


Các Sản Phẩm KDK Không Được Bảo Hành Và Sửa Chữa

Thư cảnh báo

V/v: Hàng thanh lý phế liệu

 

Nhằm bảo vệ quyền lợi khách hàng khi mua sản phẩm quạt thương hiệu KDK, Công ty TNHH KnK Việt Nam xin trân trọng thông báo:

Trong cơn bão số 9 tháng 11 năm 2018 tại Tp.Hồ Chí Minh, Công ty TNHH KnK Việt Nam bị thiệt hại do ngập nước một số quạt thương hiệu KDK. Toàn bộ hàng hóa đã được Công ty TNHH KnK Việt Nam mua bảo hiểm của Tổng Công Ty Bảo Hiểm Bảo Việt theo Đơn Bảo Hiểm số 1637976.

Tổng Công Ty Bảo Hiểm Bảo Việt đã tổ chức đấu thầu thanh lý phế liệu hàng bị ướt vào ngày 25 tháng 04 năm 2019 tại văn phòng Bảo Việt Sài Gòn. Theo Biên Bản Mở Thầu Thanh Lý Tài Sản Bị Thiệt Hại, chi tiết đơn vị trúng thầu như sau:

Bên trúng thầu là: Công Ty TNHH TM DV và SX Thưởng Thưởng

Địa chỉ: Thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội

Theo Điều 5 của Hợp Đồng Mua Bán Hàng Thanh Lý số 01-2019/KNK-HĐMBHTL ký ngày 25/4/2019, Công ty TNHH KnK Việt Nam được quyền miễn trừ toàn bộ trách nhiệm bảo hành, trách nhiệm bồi thường thiệt hại, rủi ro pháp lý phát sinh v.v. đối với lô hàng bị ngập nước này.

Danh sách Model và số Series các sản phẩm quạt KDK bị ngập nước như sau:

TT

Model

Serial

Số lượng (cái)

1

T09AB

Chung số LOT 0411

1

2

35GSC

Chung số LOT 0214

2

3

60GSC

Chung số LOT 172

2

4

N56YG

185400004; 185400006; 185400025; 185400026; 185400027; 185400031; 185400032; 185400033; 185400043; 185400044; 185400045; 185400050; 185400067; 185400068; 185400073; 185400074; 185400075; 185400089; 185400090; 185400094; 185400095; 185400096; 185400103; 185400104; 185400105;

25

5

U48FP

185100021; 185100098; 185100115(BK); 185100132(BK); 185100458; 185100467(WH);

6

6

R48SP

184100030; 185100054; 185400020(WH); 185400040(WH); 185100057(SIL); 185100057(WH); 185100072; 185100083(WH); 185100083(SIL); 185100088; 185100095; 185100097; 185100099; 185100138; 185100152;

15

7

M40K

185500002; 185500004; 185500033; 185500044; 185500089; 185500094; 185500098; 185500131; 185500139; 185500171; 185500172; 185500175; 185500177;

13

8

P40U

185400103; 185400132; 185400139; 185400152;

4

9

P41U

185400001; 185400003; 185400005; 185400010; 185400050; 185400072; 185400074; 185400075;

8

10

V60WK

183100007; 183100008; 183100035; 183100170;

4

11

M40R

185400004; 185400017;

2

12

A40A

183400002; 184500004; 184500010; 184500014;

4

13

A40B

185400009; 184100020; 184500021;

3

14

20ALH

Chung số LOT 80820;

20

15

W56WV

184200113; 184200131; 184200154; 184200161; 184200230;

5

16

30XPQ

Chung số LOT 462;

3

17

40GSC

Chung số LOT 71010;

2

18

25GSC

Chung số LOT 0214;

8

19

45GSC

Chung số LOT 162;

2

20

14ELK

Chung số LOT 752;

1

21

14ESK

Chung số LOT 741;

1

22

25AUH

Chung số LOT 40902;

2

23

P30KH

185400002; 185400006; 185400014; 185400015; 185400017; 185400018; 185400028; 185400029; 185400042; 185400072; 185400077; 185400081; 185400084; 185400100; 185400105; 185400106; 185400109; 185400114; 185400118; 185400120; 184100031; 184500015; 184500042; 184500043; 184500061; 184500073; 184500096; 185100008; 185100027;

29

24

M56PR

122200052; 184100002; 184100005; 184100008;

4

25

U60FW

172500017; 172500019; 172500025; 172500029; 172500033; 172500039; 172500045; 172500046; 172500048; 183200038(BK); 185100103(WH)

11

26

15WUD

Chung số LOT 81004

8

27

M56XR

172400024; 172400034; 172400038; 172400055; 172400080;

5

28

T60AW

165400218; 166200249; 166200224; 173200066;

4

29

N30NH

185400003; 185400004; 185400005; 185400007; 185400013; 185400024; 185400045; 185400046;

8

30

K50RA

Lot: 80827 (2 cây)

Lot: 80829 (2 cây)

4

31

17CUF

Chung số LOT 81004

52

Tất cả các sản phẩm này đã được đánh giá và giám định là hàng hóa đã bị ngập nước bởi Công Ty TNHH Giám Định và Tư Vấn EPM – địa chỉ K03/03 Nguyễn Thành Hãn, Tp. Đà Nẵng.

Bằng thư cảnh báo này, chúng tôi gồm Công Ty TNHH KnK Việt Nam và chủ sở hữu thương hiệu quạt KDK Nhật Bản không xem các sản phẩm nêu trong danh sách bên trên là sản phẩm kinh doanh và sẽ không có bất kỳ trách nhiệm bảo hành, sửa chữa hay liên đới tới tất cả các loại rủi ro về tài sản và tính mạng đối với các sản phẩm này nếu bên mua (bên trúng thầu) tự ý bán, tặng hay cố tình sử dụng lại.

Quí khách hàng Lưu ý: Tất cả các sản phẩm quạt KDK chính hãng phải còn nguyên thùng, nguyên tem nhãn, có phiếu bảo hành bằng thẻ từ, được đăng kí bảo hành qua tổng đài 6020, có đầy đủ các chứng chỉ Quacert và nhãn năng lượng, do duy nhất Công TNHH KnK Việt Nam phân phối tại Việt Nam.

Trân trọng,

CÔNG TY TNHH KnK VIỆT NAM

 

Thông tin: Các Sản Phẩm KDK Không Được Bảo Hành Và Sửa Chữa

© Copyright 2014 Công ty TNHH KnK Việt Nam, All rights reserved