Giỏ hàng: (0)Bảo hành online

* Cách 1: Bảo hành Qua Email

Vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới:

Tên*
Email *
Số điện thoại *
Địa chỉ*
Tên sản phẩm *
Ngày mua*
Mua ở đâu*
Số Seri*
Ghi chú


* Cách 2: Bảo hành Qua Tin nhắn Tổng Đài

1. Đăng Kí bảo hành

Soạn tin nhắn "KDK_DK_<Kiểu máy>_<Số sê-ri> gởi 6020

2. Kiểm tra hạn bảo hành

Soạn tin nhắn "KDK_KT_<Kiểu máy>_<Số sê-ri> gởi 6020

   

Trong đó:

biểu tượng " _ " : khoảng trống

 

Kiểu máy : Tên sản phẩm

Ví dụ: KDK DK N30NH 166400001 GỬI 6020

© Copyright 2014 Công ty TNHH KnK Việt Nam, All rights reserved